Arama:
Rüçhan Belgesi

Rüçhan Belgesi

  • Enstitümüz nezdinde bir patent ya da faydalı model başvurusu yapmadan önceki 12 aylık zaman dilimi içinde Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde başvuru yapılması durumunda söz konusu yabancı ülkenin patent ofisinden alınacak rüçhan belgesinin ve bu belgenin sicil bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi gerekmektedir.
  • Rüçhanlı başvurularda başvuru ücreti rüçhan sayısına bağlı olarak (EK-5) değişmektedir.
  • Rüçhan talebinin, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.
  • Rüçhan talebinin başvuru ile birlikte değil fakat başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılması durumunda, başvuru ücretinin rüçhanlı başvuru ücretine tamamlanması gerekmektedir.
  • Rüçhan belgesi ve çevirisinin de başvuru sırasında ya da başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Rüçhan

Rüçhan

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa koruma istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir.
Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Rüçhan hakkı, başvuru sahibinin* Paris Sözleşmesine taraf ülkelerin (EK-16) herhangi birinde yaptığı başvurudan itibaren 12 ay içinde, sözleşmeye taraf başka ülkelerde de başvuru yaparak tarih önceliği avantajından yararlanmasını sağlamaktadır.

Rüçhan Hakkı

Rüçhan sayesinde ilk başvurudan sonraki 12 ay içinde başvuru yapılan ülkelerde araştırma-inceleme raporu düzenlenirken, o ülkeye başvuru yapılan tarih değil, ilk başvurunun yapıldığı ülkedeki tarih esas alınmaktadır.
* Başvuru sahibi, Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinin vatandaşı veya bu ülkelerden birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir.