Barkod Numarası Çıkartma Süresi

Barkod Numarası Alım Süresi

  •  -Ticaret Odasına Kayıtlı Firmalar için 7 Gündür.
  •  -Esnaf ve Sanatlkarlar odalarına kayıtlı firmalar için ise 15 Gündür.