Arama:
Barkod Numarası Devri İşlemleri Nasıl Yapılır?

BARKOD NUMARASI DEViR İŞLEMLERİ

GS1 Türkiye barkod üyeleri, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla kendilerine tahsis edilen barkod firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni halinde devredebilirler. Barkod devri bulunmak isteyen firmalar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle bize başvururlar. Bu belgeler:
Barkod Devralan firma GS1 sistemi üyesi ise

 • Barkod Devreden firma ile barkod devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacak devir belgesi
 • Barkod Devir alan firmanın, ek numara işlemleri esasına göre barkod giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Barkod Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait sistem kullanım bedeli borcu varsa, kullanım bedeli borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Barkod Devralan firma GS1 sistemi üyesi değilse

 • Barkod Devreden firma ile barkod devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacak barkod devir belgesi
 • Barkod Devralan firma tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak Barkod Taahhütnamesi 
 • Barkod Devralan firmaya ait Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
 • Barkod Devreden ve Barkod devralan firmalara ait imza sirkülerleri
 • Firmanın Barkod devir başvurusu yaptığı yıldan bir önceki yıla ait gelir tablosu (mali müşavir veya muhasebeci onaylı olmalıdır)
 • Gelir tablosundaki ciroya ve Barkod devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına (kaç çeşit ürünü tanımladığına) uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Barkod Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait sistem kullanım bedeli borcu varsa, kullanım bedeli borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Vefat Halinde Üyelik Devri

Gerçek kişi üyenin vefatı halinde mirasçıları, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla vefat eden üyeye tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni ile devir alabilirler. Mirasçılar, Barkod devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle beraber bize başvururlar. Bu belgeler:

 • Mirasçılık Belgesi,
 • Mirasçılar tarafından imzalanacak Barkod devir belgesi,
 • Barkod Devralacak üye tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak üyelik taahhütnamesi,
 • Barkod Devralacak üyeye ait oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
 • Birden fazla mirasçının olduğu hallerde, notere onaylatılacak diğer mirasçıların Barkod muvafakatnamesi,

GS1 Sistemi üyeliğinin mirasçılar dışında bir başka firmaya devri halinde yukarıdaki belgelere ilaveten,

 • Barkod Devralan firma halihazırda GS1 sistemi üyesi değilse bir önceki yıla ait gelir tablosu,
 • Gelir tablosundaki ciroya ve Barkod devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu başvuru dilekçesine eklenir.
Barkod Üyelik Aidat İşlemleri

Barkod Üyelik Aidat İşlemleri

GS1 Türkiye’ye üye olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl GS1 Türkiye’ye sistem kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdürler.

Her yıl, o yıla ait sistem kullanım bedelleri GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve GS1 Türkiye tarafından ilan edilir. Sistem kullanım bedelleri her yıl faturalandırılarak üye firmaya tebliğ edilmekte, ayrıca internet sayfamızda duyurulmakta ve çağrı merkezimizden de konu ile ilgili bilgi alınabilinmektedir. GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından sistem kullanım bedeli ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve fatura bilgisi değişikliklerinin GS1 Türkiye Vakfına  bildirilmesi gerekmektedir.

2019 yılı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sistemde kayıtlı aidat borçlarınızı öğrenmek için lütfen tıklayınız.
ÜYELİK AİDAT BEDELLERİ
7 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 1.540,-TL
8 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 1.320,-TL
9 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 1.100,-TL
10 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 880,-TL
11 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 660,-TL
12 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 550,-TL
Barkod Numarası

Barkod Sistemine üye olmak isteyen firmalar, aşağıda sıralanan belgeleri hazırlayarak Asya Patent Te Teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Barkod Başvurusu ;Barkod Numarası Alımına İlişkin Hizmet Sözleşmesi,

2. Barkod Numarası Başvuru Formu: Firmanın ünvanı, adresi, telefonu ve faaliyet konusuna ilişkin bilgileri içeren basılı formdur.

3. Noter Onaylı Taahhütname: Firmanın TOBB’nin barkod kullanımı hakkındabelirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir.

4. Oda Kayıt Sicil Sureti: Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır.

5. Gelir Tablosu: Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösterir belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan Gelir Tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi.

6. Ticaret Sicili Gazetesi: Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi .

7. Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu: Sisteme Giriş Ücreti firmadan bir kez alınır.

8.Barkod Numarası Başvurusu Hizmet Ücreti.