Barkod Numarası

Barkod Başvurusu işlemlerinde Türkiye'nin En iyi Hizmet Sağlayıcısı ile barkodlarınız kısa sürede alınmaktadır.

Firma Adı ile Barkod Numarası Arama

Firmanızın Barkod Numarasını Kontrol etmek için tıklayınız.

Marka Tescili

Logo Tescili, İsim Tescili, Slogan Tescili, ve Kişi Adları Marka Tescil İşlemi İle Koruma Altına Alabilirsiniz

Barkod Sorgulama

Barkod Sorgulama için tıklayın !

Başvuru unsurları (başvuru formu, tarifname, istemler, özet ve resimler) ile ilgili aşağıdaki genel hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

 •  Bilgisayar veya daktilo ile yazılmalıdır. Sadece gerekli olduğunda grafik sembolleri, karakterleri, kimyasal ya da matematiksel formüller, Çince veya Japonca karakterler el ile yazılabilir ya da çizilebilir.
 • Sayfalar, doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı yapıda olmalıdır.
 • Sayfalar, delik, buruşuk, katlanmış olmamalıdır.
 • Çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılmalıdır.
 • Unsurlardan herbiri yeni bir sayfada başlamalıdır.
 • Tarifname, istem, özet ve varsa resim sayfaları ikişer nüsha, başvuru formu tek (bir) nüsha halinde hazırlanmalıdır.
 • Tarifname, istem ve özet sayfalarında, satır araları 1,5 aralıkta olmalıdır.
 • Tarifnamede ve özette tablo kullanılabilir. İstemlerde ise tablo, buluş konusunun tabloların kullanımını zorunlu kılması durumlarda kullanılabilir.
 • Tablo, formül vb. gösterimler dikey konumdaki sayfaya sığmadığı takdirde sayfaya yatay konumda da yerleştirilebilir.
 • Ağırlık ve ölçü birimleri, metrik sistem (SI) cinsinden ifade edilmelidir.
 • Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilmelidir.
 • Diğer formül vb. ifadeler için de uluslararası uygulama kurallarına uyan ve genel kabul gören teknik terim, işaret veya semboller kullanılmalıdır.
 • Tarifname, istem ve özet sayfalarının altına ilgili sayfa numarası yazılmalıdır. Sayfa numaraları, tarifname-istem-özet sırası ile verilmelidir (Word dokümanında Ekle > Sayfa Numaraları işlemleri uygulanmalıdır).
 • Tarifname, istem ve özet sayfalarında satır numaralandırması yapılmalıdır. Resim sayfalarında yapılmamalıdır. (Word dokümanında Dosya > Sayfa Yapısı > Düzen > Satır Numaraları > Artış (5’erli) işlemleri uygulanmalıdır).
 • Minimum ve maksimum sayfa kenarı marjları ile birlikte genel sayfa görüntüsü aşağıda yer almaktadır. (Word dokümanında Dosya > Sayfa Yapısı > Kenar Boşlukları işlemleri uygulanmalıdır).