Resmi Marka Bülteni

Resmi Marka Bülteni

Türk Patent Enstitüsü (TPE), marka tescil işlemleri için ilk marka başvuru bültenini yayımladı.

27 Haziran’dan 1995 tarihinden sonra TPE! ’ye yapılan marka başvuruları dün yayımlanan 1 numaralı Resmi Marka Bülteni’nde yer aldı. Periyodik olarak yayımlanacak Resmi Marka Bülteni’nin bu ilk sayısı ile yakın geçmişte yürürlüğe konan mevzuatın somut uygulamaları da başlatılmış oldu. Bülten’de yayımlanan başvurulara karşı yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili kişi veya kuruluşlar gerekçelerini açıkça belirterek, başvurunun tescil edilmemesi için itirazda bulunabilecekler. İtirazlar Enstitüsü tarafından incelendikten sonra başvurunun tescil edilmeyeceğine karar verilecek.

Resmi Marka Bülteni’ne abone olunabilecek. Bu arada, Türkiye’nin sınai mülkiyet konularındaki uluslararası anlaşmalardan Paris Sözleşmesi’nin Stockholm metni, Nis, Viyana ve Strasburg anlaşmaları ile Patent İşbirliği Antlaşmasına katılımı için gerekli çalışmalar da tamamlandı.

 

 

Barkod Numarası :

Marka Nedir ?
marka nedir
Marka nedir ?

Marka Nedir ?

Marka; Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işaretleri” içerir. Maddenin kaleme alınışı pek başarılı olmasa da, markanın taşıması gereken asli unsuru vurgulamıştır: Ayırt Edicilik. Maddedeki sayma tahdidi olmadığından ayırt edici nitelik taşıması koşuluyla –her türlü işaret- marka olabilir.

Marka Çeşitleri 

556 Sayılı K.H.K  göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Mesela aynı gruba dahil üç bira şirketinin biralarını aynı marka altında pazarlamaları gibi. Ortak marka her türlü hukuki işleme konu olabilir.
 • Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
 • Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
 • Hizmet Markası: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişiler, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad ve ünvanlarını birlikte yazarak tescil ettirebilirler. Aynı marka tescili, farklı firmaların farklı TPE Marka Sınıfları için başvurusu sonucunda gerçekleşebilir.

Patent Başvurusu
Patent Başvurusu
Patent Başvurusu

 Patent  Başvurusu Ne Zaman Yapılılmalıdır ?

 

Buluşunuzu gizli tuttuğunuz sürece marka başvurusu patent başvurusu istediğiniz zaman Asya Patent aracılığı ile yapabilirsiniz.!  Ancak profesyonel tavsiye alınmasıı aşağıdaki risklerin göz önünde bulundurulması açısından faydalı olabilir; 

 • Bir başvurunun çok erken yapılması durumunda ürünün tam olarak geliştirilmemiş olması veya pazarın ürün için hazır olmaması riski,

 • Başvurunun geciktirilmesi durumunda bir başkasının aynı fikirlerle kendi adına başvuru yapması riski.

Patent Başvuru Süreci Nasıl İşeler ?

Türk Patent Enstitüsü‘ne yapılan patent başvurusu KHK’nın 42.maddesinde belirtilen unsurları taşıdığı taktirde, başvuru sahibine başvurusunun alındığı ve sicile kaydedildiği şekli inceleme sonucu ile birlikte bildirilir. Şekli şartları sağlamayan başvurulara, eksiklerini giderebilmeleri için üç ay süre verilir.

Bu süre içinde şekli eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilmiş sayılır. Yapılan inceleme sonrasında şekli şartlarla uygunluk açısından bir eksik görülmemesi durumunda, başvuru sahibinden, başvuru tarihinden veya başvuru rüçhan hakkı talep edilmişse, rüçhan tarihinden itibaren on beş ay içerisinde Enstitüye, tekniği bilinen durumu ile ilgili araştırma talebinde bulunması ve ilgili ücreti ödemesi hususunda bildirimde bulunur.

Araştırma talep edilmemesi veya araştırma ücretinin ödenmemesi halinde ise başvuru geri alınmış sayılır. patent başvurusu sahibinin, tekniğin bilinen durumu hakkında ilgili araştırma yapılması talebinden sonra, Türk patent enstitisü veya uluslararası niteliği tanınmış anlaşmalı araştırma kuruluşları tarafından araştırma raporu düzenlenir. Araştırma, raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren üç aylık bir süre içerisinde patent başvurusu sahibinin incelemeli ya da incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih ettiğini bildirmesi gerekir.

Başvuru sahibinin hangi sistemi tercih ettiği ve araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. Başvuru sahibinin, üç ay içerisinde tercihini bildirmemesi halinde, incelemesiz sistemi tercih ettiği kabul edilir. İncelemeli sistem tercih edildiyse inceleme raporu aşamasından sonra (1-3 kez) başvuru reddedilir ya da tercih edilir. 

İncelemesiz sistem tercih edilirse, doğrudan incelemesiz belge verilir.

Patent Başvurusu sırasında Asya Patent’te verilmesi gereken belgeler ve suret saysı

 • Özet, üç nüsha- İstemler, üç nüsha

  Resimler (gerekli görülüyorsa), üç nüsha

  Başvuru harcının ve ücretin ödendiğini gösterir belge(banka dekontu asli)

  Vekaletname ( Noter Onayına Gerek Yoktur indirmek için tıklayın…

Türk Patent Enstitisüne yapılan Patent Başvurusunun incelenmesi

Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun; Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 42 ila 52 nci maddelerinde ve bu Yönetmeliğinde belirtilen maddelerinde belirtilen  şekli  şartlara ve 18 – 25 inci maddelerinde  belirtilen fiziksel özelliklere uygunluğunu inceler.
Patent Başvurusunun Yayımlanması  

Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden 

itibaren onsekiz aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından bültende yayımlanır.  

Yayımlanan başvurular bültende periyodik olarak duyurulur.   

 Yayın aşağıda sayılanları içerir: 

 a) Patent Başvurusu tarihi ve numarası, 

 b) Başvuruyu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı, 

 c) Buluşu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı, 

 d) Varsa patent vekilinin adı ve adresi, 

 e) Buluş başlığı, 

 f) Talep edilen rüçhan hakkının ülkesi, tarihi ve numarası, 

 g) Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları, 

 h) Özet, 

 ı) Tarifname,

 j) İstem veya istemler, 

 k) Resimler. 

Patent Başvurusu ve Marka Başvurusu için Asya Patenti aramanız yeterli.!

Barkod Numarası :

Patent Başvurusu

Patent Başvurusu Hakkında

Bir ürünün başka kişiler tarafından üretilmesini engellemek için Patent Başvurusu yapılması gerekmektedir!

Patent Başvurusu ABD & Kanada

Patent Başvurusu 20-29 Yerel kullanım (depo,ambar)

Patent Başvurusu 30-37Fransa

Patent Başvurusu 400-440 Almanya

Patent Başvurusu 45-49 Japonya

Patent Başvurusu 46 Rusya

Patent Başvurusu 471 Tayvan

Patent Başvurusu 474 Estonya

Patent Başvurusu 475 Letonya

Patent Başvurusu 477 Litvanya

Patent Başvurusu 479 Sri Lanka

Patent Başvurusu 480 Filipinler

Patent Başvurusu 482 Ukrayna

Patent Başvurusu 484Moldovya

Barkod Numarası 485 Ermenistan

Patent Başvurusu 486 Gürcistan

Patent Başvurusu 487 Kazakistan

Patent Başvurusu 489 Hong Kong

Patent Başvurusu 50 Birleşik Krallık(İngiltere)(UK)

Patent Başvurusu 520 Yunanistan

Patent Başvurusu 528 Lübnan

Patent Başvurusu 529 Kıbrıs Rum Kesimi

Patent Başvurusu 531Makedonya

Patent Başvurusu 535 Malta

Patent Başvurusu 539 İrlanda

Patent Başvurusu 54 Belçika & Lüksemburg

Patent Başvurusu 560 Portekiz

Patent Başvurusu 569İzlanda

Patent Başvurusu 57 Danimarka

Patent Başvurusu 590 Polonya

Patent Başvurusu 594 Romanya

Patent Başvurusu 599 Macaristan

Patent Başvurusu 600-601Güney Afrika

Patent Başvurusu 609 Mauritius

Patent Başvurusu 611Fas

Patent Başvurusu 613 Cezayir

Patent Başvurusu619 Tunus

Patent Başvurusu 622 Mısır

Patent Başvurusu 625 Ürdün

Patent Başvurusu 626İran

Patent Başvurusu 64 Finlandiya

Patent Başvurusu 69 -690 Çin

Patent Başvurusu 70 Norveç

Patent Başvurusu 729 İsrail

Patent Başvurusu73 İsveç

Patent Başvurusu 740-745Guatemala ,El Salvador,Honduras, Nikaragua,

Patent Başvurusu 746 Dominik cumhuriyeti

Patent Başvurusu 750 Meksika

Patent Başvurusu 759 Venezuela

Patent Başvurusu 76 İsviçre

Patent Başvurusu 773 Uruguay

Patent Başvurusu 775Peru

Patent Başvurusu 777 Bolivya

Patent Başvurusu 779 Arjantin

Patent Başvurusu 780Şili

Patent Başvurusu 784 Paraguay

Patent Başvurusu 785 Peru

Patent Başvurusu 786 Ekvador

Patent Başvurusu789 Brezilya

Patent Başvurusu80-83 İtalya

Patent Başvurusu 84 İspanya

Patent Başvurusu 850 Küba

Patent Başvurusu 858 Slovakya

Patent Başvurusu 859 Çek cumhuriyeti

Patent Başvurusu 860 Yugoslavya

Patent Başvurusu 869 – 868 Türkiye

Patent Başvurusu 87 Hollanda

Barkod Numarası 880 Güney Kore

Patent Başvurusu 885 Tayland

Patent Başvurusu 888 Singapur

Patent Başvurusu 890 Hindistan

Patent Başvurusu 893Vietnam

Patent Başvurusu 899 Endonezya

Patent Başvurusu 90-91 Avusturya

Patent Başvurusu 93Avustralya

Patent Başvurusu 94 Yeni Zelenda

Patent Başvurusu 955 Malezya

Patent Başvurusu977 Uluslararası periyodik yayınlar için

Patent Başvurusu 978 Uluslararası standart kitap numarası

Patent Başvurusu 979 Uluslararası müzik numarası