Barkod Numarası Devir İşlemleri

Barkod Numarası Devir İşlemleri

GS1 Türkiye üyeleri, Barkod Numarası üyeliğini ve dolayısıyla kendilerine tahsis edilen Barkod firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni halinde devredebilirler. Barkod Numarası devrinde bulunmak isteyen firmalar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle Asya Patent ‘ te başvurabilirler  Bu belgeler:
Devralan firma GS1 sistemi üyesi ise

 • Devreden firma ile devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacakDevir Belgesi
 • Devir alan firmanın, ek numara işlemleri esasına göre sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait aidat borcu varsa, aidat borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Devralan firma GS1 sistemi üyesi değilse

 • Devreden firma ile devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacakDevir Belgesi
 • Devralan firma tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak Taahhütname (11 ve 12 basamaklı firma öneki için noter onayı gerekmemektedir)
 • Devralan firmaya ait Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
 • Devreden ve devralan firmalara ait imza sirkülerleri
 • Firmanın devir başvurusu yaptığı yıldan bir önceki yıla ait gelir tablosu (mali müşavir veya muhasebeci onaylı olmalı, 11 ve 12 basamaklı firma öneki için gelir tablosu gerekmemektedir.)
 • Gelir tablosundaki ciroya ve devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına (kaç çeşit ürünü tanımladığına) uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait aidat borcu varsa, aidat borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Vefat Halinde Üyelik Devri

Gerçek kişi üyenin vefatı halinde mirasçıları, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla vefat eden üyeye tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni ile devir alabilirler. Mirasçılar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle beraber GS1 Türkiye’ye başvururlar. Bu belgeler:

 • Mirasçılık Belgesi,
 • Mirasçılar tarafından imzalanacak devir belgesi,
 • Devralacak üye tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak üyelik taahhütnamesi, (11 ve 12 basamaklı firma öneki devir işlemlerinde noter onayı gerekmemektedir)
 • Devralacak üyeye ait oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
 • Birden fazla mirasçının olduğu hallerde, notere onaylatılacak diğer mirasçıların muvafakatnamesi,

GS1 Sistemi üyeliğinin mirasçılar dışında bir başka firmaya devri halinde yukarıdaki belgelere ilaveten,

 • Devralan firma halihazırda GS1 sistemi üyesi değilse bir önceki yıla ait gelir tablosu (11 ve 12 basamaklı firma önek(ler)inin devrinin istenmesi halinde gelir tablosu verilmesi gerek bulunmamaktadır.),
 • Gelir tablosundaki ciroya ve devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu başvuru dilekçesine eklenir.

Barkod etiketler

1020 barkod kodu hangi firmaya ait

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>