MARKA BAŞVURUSU

by

 MARKA BAŞVURUSU

Marka başvurusu koruması esas olarak tescil yoluyla,  bazı ülkelerde ise, kullanım yoluyla elde  edilebilir. Marka Başvurusu markaların kullanım yoluyla korunabildiği ülkelerde bile, ulusal marka ofisinde markaları tescil ettirmeniz önerilir.

Marka koruması Türkiye’de Marka Başvurusu     yoluyla elde edilir.

Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle  aynı  ya karıştırılabilecek derecede benzer bir  marka başvurusu ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü  koruma sağlayacaktır. Birçok kimse, ticaret unvanının ve ticari işletmenin ticaret sicilinde tescilinin, eşzamanlı olarak marka başvurusu koruması anlamına geldiğini düşünmektedir. Bu çok yaygın bir yanlış algılamadır. Ticaret unvanları ve marka başvurusu arasındaki farkı anlamak önemlidir. Marka başvurusu, şirketinizin ürününü / ürünlerini farklı kılan işarettir. Bir şirket çok Marka Sahibi olabilir. Örneğin, “ABC Tekstil Sanayi A.Ş” ürünlerinden birini TARES olarak satarken diğerini CARES olarak satabilir. Şirketler marka başvurusu ile ürünlerinin tamamını, belirli bir ürün grubunu, ya da tek bir spesifik ürün türünü tanımlamak için spesifik bir marka kullanabilir. Bazı şirketler ticari unvanlarını ya da bunun bir bölümünü marka başvurusu olarak kullanabilirler ve bu durumda onu bir marka başvurusu olarak tescil ettirmeleri gerekir. Dünyada işletmelerin üretikleri mal ve hizmetlerin her yerde ve her koşulda tanınması gerekmektedir. Bu ise işletmelerin hem ulusal hem de uluslar arası pazarda tanınmalarını sağlayacak markalar yaratmaları ile mümkün bulunmaktadır.

Marka Başvurusu

Marka Tescil Başvurusu işlemi için birinci adım Marka Ön Araştırmasından sonra marka tescil için ilgili sınıflardan müsait ise marka başvuru kısmına geçilir. Marka Başvurusu için Asya Patent’e gerekli belgelerin verilmesi gerekmektedir.

Trademark Application ;

Preliminary Survey for the first step Trademark Trademark Registration process for the trademark registration of trademark applications related to the classes available at the pass.( Marka Başvurusu) Application for the brand in Asya Patent should be given the necessary documents.

Etiketler

Markaların Güçlendirilmesi

by

Markaların Güçlendirilmesi

Markası başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmaktaysa şirketiniz ne yapmalıdır?

Bir markanın güçlendirilmesinde esas sorumluluk marka sahibine aittir. Herhangi bir
ihlali saptamak ve marka haklarını korumakiçin hangi önlemlerin alınması gerektiğine
karar vermek marka sahibi olarak şirketinize kalmıştır.
 
Eğer birilerinin markanızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, bir uzman tavsiyesine
başvurmak her zaman yararlı olacaktır. Fikri mülkiyet hakları konusunda uzman bir avukat
ülkenizde ve belki de komşu ülkelerde taklit ve ihlale karşı dava açmak için mevcut
seçenekler hakkında bilgi vermesi açısından doğru kişi olacaktır ve size haklarınızı yasal
yollardan nasıl koruyacağınız konusunda tavsiyelerde bulunacaktır.
 
Marka haklarınızın ihlali ile karşı karşıya kalırsanız, iddiaya muhatap olan ihlalciye olası
bir anlaşmazlık durumunun mevcudiyetini anlatan bir yazı (genel olarak “durdur yada
vazgeç yazısı” şeklinde bilinir) göndererek başlayabilirsiniz. Bu yazıyı hazırlarken bir
marka avukatının yardımını almanız önerilir.
 
Ihlal fiilinin işlendiği yeri biliyorsanız, zanlı şirket veya bireye önceden uyarıda
bulunmadan bir marka avukatının yardımıyla arama ve el koyma emri alarak
(genellikle yetkili mahkeme yada polisten) baskın yapmak mümkündür.
Ihlalci, yasal makamlar tarafından ihlale konu olan mal veya hizmetlerin üretimi ve
dağıtımında ilgisi olan kişilerin kimlikleri ve dağıtım kanalları hakkında bilgi vermeye
zorlanabilir. Ihlal konusunda caydırıcı bir etken olarak, yasal makamlar sizin talebiniz
üzerine hiçbir şekilde tazminat ödemesi olmaksızın ihlale konu malların ve
malzemelerin tahrip edilmelerini veya ticari kanallar dışında satışını kararlaştırabilirler.
 
Marka sahiplerinin, sahte markalı malların ihracını önlemek için bir çok ülkede ulusal
gümrük makamları aracılığıyla uluslar arası sınırlarda alabileceği önlemler mevcuttur.
Bir marka sahibi olarak şirketiniz, taklit malların ilgili ülkede dağıtımından önce
gümrük makamlarının yardımını isteyebilir.
 
Gümrük makamlarının yardımı öngörülmüş bazı ücretlerin ödenmesini gerektirebilir.
Bunun için ilgili gümrük makamlarıyla irtibata geçmelisiniz.