Barkod Numarası Ücretleri

by

Barkod Numarası Ücretleri

2015 YILI BARKOD NUMARASI SİSTEME GİRİŞ ÜCRETLERİ

CİRO (TL) Kategori 10 Basamaklı (1- 100

Çeşit Ürün)

9 basamaklı       (1- 1000

Çeşit Ürün)

 8 basamaklı  (1-10.000

Çeşit Ürün)

 7 basamaklı   (1 – 100.000

Çeşit Ürün)

100 Milyon ve Üzeri A 2.075  TL 2.345  TL 2.500  TL 2.740  TL
50 – 100 Milyon Arası B 1.685  TL 1.885  TL 2.030  TL 2.345  TL
10 – 50 Milyon Arası C 1.435  TL 1.575  TL 1.725  TL 1.960  TL
1 – 10 Milyon Arası D 1.040  TL 1.180  TL 1.415  TL 1.575  TL
100 Bin – 1 Milyon Arası E 520  TL 710  TL 870  TL 1.095  TL
0 – 100 Bin Arası ve

YENİ KURULANLAR

F 265  TL 355  TL 440  TL 560  TL

Barkod Numarası Nasıl Alınır?

by

Barkod Numarası Nasıl Alınır?

Türkiye’de Barkod Sistemine üye olmak isteyen firmalar, Şahıs firmaları aşağıda sıralanan belgeleri hazırlayarak Asya Patent’te Teslim etmesi gerekmektedir.

Asya Patent +90 212 640 90 39

1. Barkod Numarası Alımına İlişkin Hizmet Sözleşmesi,
2. Barkod Numarası Başvuru Formu: Firmanın ünvanı, adresi, telefonu ve faaliyet konusuna ilişkin bilgileri içeren basılı formdur.
3. Noter Onaylı Taahhütname: Firmanın TOBB’nin barkod kullanımı hakkındabelirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir.
4. Oda Kayıt Sicil Sureti: Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır.
5. Gelir Tablosu: Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösterir belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan Gelir Tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi.
6. Ticaret Sicili Gazetesi: Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi .
7. Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu: Sisteme Giriş Ücreti firmadan bir kez alınır.
8.Barkod Numarası Başvurusu Hizmet Ücreti.

 

 

Ülkelerin Barkod Numarası Nasıl Alınır?

 

Bir ürünün hangi ülkeye ait olduğunu üzerindeki barkodun ilk üç numarasından anlayabilirsiniz. Peki hangi ülke hangi bakodu kullanıyor?

Barkod Numarası00-13ABD & Kanada
Barkod Numarası 20-29 Yerel kullanım (depo,ambar)
Barkod Numarası 30-37Fransa
Barkod Numarası 400-440 Almanya
Barkod Numarası 45-49 Japonya
Barkod Numarası 46 Rusya
Barkod Numarası 471 Tayvan
Barkod Numarası 474 Estonya
Barkod Numarası 475 Letonya
Barkod Numarası 477 Litvanya
Barkod Numarası 479 Sri Lanka
Barkod Numarası 480 Filipinler
Barkod Numarası 482 Ukrayna
Barkod Numarası 484Moldovya
Barkod Numarası 485 Ermenistan
Barkod Numarası 486 Gürcistan
Barkod Numarası 487 Kazakistan
Barkod Numarası 489 Hong Kong
Barkod Numarası 50 Birleşik Krallık(İngiltere)(UK)
Barkod Numarası 520 Yunanistan
Barkod Numarası 528 Lübnan
Barkod Numarası 529 Kıbrıs Rum Kesimi
Barkod Numarası 531Makedonya
Barkod Numarası 535 Malta
Barkod Numarası 539 İrlanda
Barkod Numarası 54 Belçika & Lüksemburg
Barkod Numarası 560 Portekiz
Barkod Numarası 569İzlanda
Barkod Numarası 57 Danimarka
Barkod Numarası 590 Polonya
Barkod Numarası 594 Romanya
Barkod Numarası 599 Macaristan
Barkod Numarası 600-601Güney Afrika
Barkod Numarası 609 Mauritius
Barkod Numarası 611Fas
Barkod Numarası 613 Cezayir
Barkod Numarası 619 Tunus
Barkod Numarası 622 Mısır
Barkod Numarası 625 Ürdün
Barkod Numarası 626İran
Barkod Numarası 64 Finlandiya
Barkod Numarası 69 -690 Çin
Barkod Numarası 70 Norveç
Barkod Numarası 729 İsrail
Barkod Numarası 73 İsveç
Barkod Numarası 740-745Guatemala ,El Salvador,Honduras, Nikaragua,
Barkod Numarası 746 Dominik cumhuriyeti
Barkod Numarası 750 Meksika
Barkod Numarası 759 Venezuela
Barkod Numarası 76 İsviçre
Barkod Numarası 770 Kolombiya
Barkod Numarası 773 Uruguay
Barkod Numarası 775Peru
Barkod Numarası 777 Bolivya
Barkod Numarası 779 Arjantin
Barkod Numarası 780Şili
Barkod Numarası 784 Paraguay
Barkod Numarası 785 Peru
Barkod Numarası 786 Ekvador
Barkod Numarası 789 Brezilya
Barkod Numarası 80-83 İtalya
Barkod Numarası 84 İspanya
Barkod Numarası 850 Küba
Barkod Numarası 858 Slovakya
Barkod Numarası 859 Çek cumhuriyeti
Barkod Numarası 860 Yugoslavya
Barkod Numarası 869 Türkiye
Barkod Numarası 87 Hollanda
Barkod Numarası 880 Güney Kore
Barkod Numarası 885 Tayland
Barkod Numarası 888 Singapur
Barkod Numarası 890 Hindistan
Barkod Numarası 893Vietnam
Barkod Numarası 899 Endonezya
Barkod Numarası 90-91 Avusturya
Barkod Numarası 93Avustralya
Barkod Numarası 94 Yeni Zelenda
Barkod Numarası 955 Malezya
Barkod Numarası 977 Uluslararası periyodik yayınlar için
Barkod Numarası 978 Uluslararası standart kitap numarası
Barkod Numarası 979 Uluslararası müzik numarası

Barkod Numarası Devir İşlemleri

by

Barkod Numarası Devir İşlemleri

GS1 Türkiye üyeleri, Barkod Numarası üyeliğini ve dolayısıyla kendilerine tahsis edilen Barkod firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni halinde devredebilirler. Barkod Numarası devrinde bulunmak isteyen firmalar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle Asya Patent ‘ te başvurabilirler  Bu belgeler:
Devralan firma GS1 sistemi üyesi ise

 • Devreden firma ile devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacakDevir Belgesi
 • Devir alan firmanın, ek numara işlemleri esasına göre sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait aidat borcu varsa, aidat borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Devralan firma GS1 sistemi üyesi değilse

 • Devreden firma ile devredilen firma arasında noter huzurunda düzenlenerek imzalanacakDevir Belgesi
 • Devralan firma tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak Taahhütname (11 ve 12 basamaklı firma öneki için noter onayı gerekmemektedir)
 • Devralan firmaya ait Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
 • Devreden ve devralan firmalara ait imza sirkülerleri
 • Firmanın devir başvurusu yaptığı yıldan bir önceki yıla ait gelir tablosu (mali müşavir veya muhasebeci onaylı olmalı, 11 ve 12 basamaklı firma öneki için gelir tablosu gerekmemektedir.)
 • Gelir tablosundaki ciroya ve devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına (kaç çeşit ürünü tanımladığına) uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
 • Devir edilecek numaranın önceki yıl(lar)a ait aidat borcu varsa, aidat borcunun ödendiğini gösterir banka dekontu.

Vefat Halinde Üyelik Devri

Gerçek kişi üyenin vefatı halinde mirasçıları, GS1 Sistemi üyeliğini ve dolayısıyla vefat eden üyeye tahsis edilen GS1 firma önek(ler)ini, GS1 Türkiye’nin izni ile devir alabilirler. Mirasçılar, devir isteklerini belirten dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle beraber GS1 Türkiye’ye başvururlar. Bu belgeler:

 • Mirasçılık Belgesi,
 • Mirasçılar tarafından imzalanacak devir belgesi,
 • Devralacak üye tarafından imzalanacak ve notere onaylatılacak üyelik taahhütnamesi, (11 ve 12 basamaklı firma öneki devir işlemlerinde noter onayı gerekmemektedir)
 • Devralacak üyeye ait oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
 • Birden fazla mirasçının olduğu hallerde, notere onaylatılacak diğer mirasçıların muvafakatnamesi,

GS1 Sistemi üyeliğinin mirasçılar dışında bir başka firmaya devri halinde yukarıdaki belgelere ilaveten,

 • Devralan firma halihazırda GS1 sistemi üyesi değilse bir önceki yıla ait gelir tablosu (11 ve 12 basamaklı firma önek(ler)inin devrinin istenmesi halinde gelir tablosu verilmesi gerek bulunmamaktadır.),
 • Gelir tablosundaki ciroya ve devredilmesi istenen firma numarasının basamak sayısına uygun olarak sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu başvuru dilekçesine eklenir.